Враштичанка Радовиш

Постоиме од 1991 година

Произведуваме различни видови на памучен, полиестерен и јутен конец, вршиме сервис со доработка на предива, односно кончање по вашите барања.