Враштичанка Радовиш

Памучни конци

Памучни предива од тип Open End , Ring Carded во состав 100% памук и мешавини со полиестер , како и 100% органски памучно предиво.

Памучен конец од Nm 34/2( Ne 20/2) до Nm 0,5 / Nm 20/40 (Ne 12/40)

Памучен конец за пакување чаеви , конец ( фитил) за свеќи ) ,  конец за сушење на месо , конец за метли и џогери , предиво за флекери ...

100% памучен конец

Од Nm 20/6 до Nm 20/40

100% памучен конец

Од Nm 20/6 до Nm 20/40

Конец за чаеви Nm 34/2 ( Ne 20/3 )

100 % органски памук , ги исполнува стандардите за производ кој може да доаѓа во допир со храна.

100% памучно предиво Ring Carded

Нумерации од Nm 20 до Nm 50 Единечно и двојно .

100 % памучно предиво Open End

Нумерации од Nm 17 до Nm 34 Единечно и двојно