Враштичанка Радовиш

Постоиме од 1991 година

Произведуваме различни видови на памучни, полиестерни и јутени конци и канапи. Вршиме сервис со доработка на предива, подготвени за фарбање или ткаење