Враштичанка Радовиш

Памучни Предива и Канапи 

Памучни предива од тип Open End , Ring Carded во состав 100% памук и мешавини со полиестер ,регенериран памук  како и 100% органски памучно предиво.

Производствениот процес е проследен со GMP&GHP Сертификат кој се однесува на примена на HASSAP стандардите за производство на материјали кои можат да бидат во контакт со храна. 

100% памучен канап за макраме 2,3,4,5 мм во повеќе бои .

Памучен конец за пакување чаеви , конец ( фитил) за свеќи ) ,  конец за сушење на месо , конец за метли и џогери , памучен канап за плетење макраме ...

100% памучен конец

Сушење и чадење на месо , дебелина од 1000 метри во кг до 500 метри во кг. Производ кој може да биде во контакт со храна .

100% памучен макраме канап 

2,3,4 и 5мм 

Конец за чаеви Nm 34/2 ( Ne 20/3 )

100 % органски памук , ги исполнува стандардите за производ кој може да доаѓа во допир со храна.

100% памучно предиво Ring Carded

Нумерации од Nm 20 до Nm 50 Единечно и двојно .

100 % памучно предиво Open End

Нумерации од Nm 17 до Nm 34 Единечно и двојно