Враштичанка Радовиш

Полиестерен конец

100 % полиестерно предиво од нумерација Nm 20/1 во полиестерно нормална бела боја.

Во делот на полиестерните конци, можеме да понудиме високо квалитетен полиестерен конец за шиење вреќи во најразлични пакувања од 0,2 кг ( мали конуси ) 1 кг, 2 кг ,3кг, 4 кг и 5 кг  ( големи конуси ) .

Конец без ниту еден чвор.

Конец за нишење тутун, полиестерно предиво за ткаење...

100% полиестерно предиво

Конец за шиење вреќи

Ne12/3, 12/4, 12/5, 12,6
Пакувања за мобилни машини за шиење 0,15 , 0,2 и 0,25 кг, мали конуси
Пакувања за статични сисеми за шиење 1кг, 2кг ...

Натоварете задоволство